Tööturgu puudutavad postitused

, , ,

Kodukontoris töötamine- kuidas õnnestuda?

Riigis kehtiv eriolukord on pannud paljud töötajad viimastel nädalate kodukontorisse tööle. Osade jaoks on see midagi harjumuspärast, paljude jaoks on aga täiskohaga kodunt töötamine uus väljakutse. Kuidas seda korraldada nii, et tööülesanded saaksid tehtud, pere hoitud ja säiliks tasakaal enda sees?

Olen ise olnud nii täiskohaga kontoris käija kui täiskohaga kodukontori kasutaja. Mõlemal kohal on olnud omad plussid ja miinused ning minu eelistuseks on aastatega välja kujunenud tasakaal nende kahe vahel.

Praegu on aga olukord selline, et tuleb anda oma parim just kodukontorist töötades. Jagan sinuga 5 nippi, kuidas seda kõige paremini teha:

  • Otsi üles oma motivatsioon. Kui sa oled motiveeritud, siis sa leiad võimalusi, mitte takistusi ja töö sujub paremini, kui madala motivatsiooniga töötades. Töötajat saab kõige paremini motiveerida töötaja ise. Küsi endalt, mis on praegu töö juures hästi? Mille eest oled tööandjale tänulik ja miks sa just praegu töötad antud töökohal?
  • Nädala ja päeva eesmärgid. Pane endale kirja, mida sa plaanid ära teha nädala vaates ning pane iga päeva kohta kirja 3-5 asja, mis kindlasti peavad saama tehtud. Asjade kirjapanemisega on suur eelis see, et suure tõenäosusega saavad nad ka tehtud. Mulle meeldib eelkõige selle juures see, et kui mul on päevas kirjapandud 5 asja ära tehtud, siis tekib minus eduelamus, et „sain hakkama“. Seda isegi, kui postkastis on veel mitu lahendamata teemat. Kui keskendud kõige olulisemale, siis suudad oma töös olla edukas ja tuua tulemusi.
  • Avasta oma rütm. Nüüd kus sa töötad kodukontorist on sul eriline võimalus jälgida oma sisemist rütmi- mis aegadel oled sa kõige produktiivsem? Kui tihti vajad puhkepause? Mis annab sulle energiat ja mis võtab ära? Sellest lähtuvalt planeeri oma päevakava iseenda sisemise rütmi järgi. Erinevad inimesed on produktiivsed erinevatel kellaaegadel. Arvesta sellega ka iseenda juures. Tähtsad asjad tee ära siis, kui oled kõige erksam ja heal juhul voo seisundis ning kiireid e-maile, mis ei vaja süvenemist saab saata ka siis, kui ühe käega mängid lapsega või soojendad lõunasööki 😊
  • Kindel päevakava. Loo endale rutiin ja päevakava. Alguses, kui jääda kodukontorisse, siis võib tekkida kiusatus proovida töötada ilma kindlate reegliteta, natukene „nii kuidas juhtub“. Kindel päevakava annab ajule võimaluse vähem mõelda „mida järgmiseks“ ning rohkem keskenduda ülesannetele, mis peavad saama tehtud. Samuti toetab antud päevakava kõiki pereliikmeid (soovitatav on teha igaühele oma päevakava), kus lapsed näevad, millal saavad vanemate tähelennu ja abi. Hea nipp, mida lugesin on see, et laste küsimustele vastamiseks jaotatakse mehega/naisega päev pooleks. Päeva esimeses pooles vastab laste kõikidele küsimustele näiteks ema ja päeva teises pooles teeb seda isa. Nii saab üks lapsevanem keskenduda vähemalt pool päevast järjest oma tööülesannetele. 
  • Aeg endale. Kui tööd on palju, pereliikmed nõuavad oma, siis kindlasti ära unusta kõiges selles ka iseennast. Mina alustan oma päeva sellega, et iga hommik enne tööpäeva lähen koeraga poole tunnisele jalutuskäigule. Kontoris töötades, kuhu pidin sõitma hommikuti 30 minutit ma seda teha ei jõudnud. Vähemalt kolm korda nädalas võtan päeva lõpus endale aega, et teha tervisesporti või koeraga pikem jalutustiir. Kuna mulle meeldib väga ka lugeda, siis leian päeva jooksul ka aega kasvõi 15 minuti kaupa sirvida põnevaid raamatuid. Tee midagi täiesti iseendale ja lase pereliikmetel ka enda eest hoolitseda. Nii oled järgmiseks tööpäevaks reipam ja rohkem motiveeritum.

Eriolukorra ajal kodukontoris töötamist võib näha keerulise väljakutsena, kus peab korraga olema hea töötaja, lastele õpetaja ja perele kokk, kuid võib võtta seda ka võimalusena avastada paremini iseennast. Kõigepealt tasub iseendasse sisse vaadata, kas sa üldse teed enda jaoks sobivat tööd ning teiseks, kas sa oled siiani töötanud vastavalt oma sisemistele rütmidele? Julgustan sind nägema antud olukorda erakordse võimalusena, kus ühe avastusena saad sa teada ka seda, kui hästi kodukontor sulle sobib. Vastavalt sellele avastusele, saad edaspidi teha vajadusel ümberkorraldusi oma senises töös.

Sellest, kuidas asju päriselt ära teha ja oma energiataset kiiretel aegadel hoida olen kirjutanud siin.

, ,

Miks on vaja karjäärinõustamist ka ettevõtetes?

Karjäärinõustamist kasutavad inimesed viimasel ajal aina enam. Mõned aastad tagasi avas Töötukassa võimaluse karjäärinõustamiseks ka tööl käivatele inimestele. Kui varasemalt oli inimene õnnelik selle üle, et tal oli üldse töökoht, siis praegu on ajad drastiliselt muutunud. Ühelt poolt otsivad inimesed järjest rohkem õnnetunnet ka töö juures. Tööd ei tehta pelgalt raha pärast, vaid sisemiste motivaatorite pärast, rahulolu ja eneseteostuse pärast. Teiselt poolt teadvustatakse tööturul toimuvat- rahvastik vananeb, majandus kasvab, töökäsi on puudu ja uus põlvkond, kes tööturule siseneb on teistsuguste ootustega, kui me oleme harjunud. See annab inimestele kindlustunde, et nad võivad iga hetk minna otsima paremaid tingimusi, juhti, tööülesandeid või kasvõi töökaaslasi. Paljud uksed on paljude jaoks praegu avali.

Kui palju sinu ettevõttes inimesi kuulatakse?

Viimasel ajal on aina enam diskussioone teemadel nagu juhtide juhtimiskompetentsuse tõstmine ja töötajate mitterahaline motiveerimine. Tore, et sellest on hakatud rääkima, kuid juhtimiskultuur üldiselt on meil alles lapsekingades. Iga töötaja on täis potentsiaali, mida ta saaks edukalt rakendada ettevõttes, kus ta töötab. Oleneb nüüd juhist või personalijuhist, kuidas osatakse töötaja potentsiaal kaardistada ja rakendada nii, et rahul on nii tööandja kui töötaja. See nõuab aega ja oskusi inimesega suhelda ja teda avada. Kui palju meil aga on seda aega? Mitte nii väga.

Arenguvestlused, koolitusvajadused, meeskonnaüritused- kõik on see vajalik, aga midagi on veel, mida paljud ettevõted jätavad aja- või huvipuuduse pärast kahe silma vahele. See on inimese tõeline sisemine soov ennast teostada ning kasutada iga päev oma parimaid ja tugevamaid külgi (millest ta ei pruugi isegi teadlik olla). Kui palju on selliseid ettevõteid, kes vaatavad oma töötajaid just sellise pilguga, mitte pelgalt “mis ülesandeid võiks ta kiiresti ära teha” pilguga?

Kaardista inimese tugevus, potentsiaal ja vii kokku ettevõtte eesmärkidega

Tavalisel tööintervjuul keskendudes eelmistele töökogemustele ei jõua sa lähedale inimese olemuseni. Mul on kogemus olla ka ise teisel pool lauda intervjueeritava rollis ja olen olnud imestunud, kui pinnapealseks võivad vestlused jääda. Siinkohal kiitus värbamisettevõtetele ja mõnedele suurettevõtetele, kes kaardistavad inimest rohkem sügavuti ja nendega intervjuud on lahedamad! Mõni inimene võib olla on teinud kümme aastat tublit tööd, mida ta edasi teha ei taha. Võib olla saab ta oma tugevaid külgi rakendada veel paremini mingis teises valdkonnas, mis paneb ta silmad palju rohkem särama. Mõnikord on kandidaat ise segaduses, mida ta edasi tahab teha, aga värbaja ei oska ega tahagi teda aidata, sest kandidaati vaadatakse pilguga “mis ülesaindeid saaks ta meil ära teha”.

Kaardistades inimese tugevused ja potentsiaali arengus saab need kokku viia ettevõte eesmärkidega. Kuidas seda teha? Karjäärinõustamine tuleb siin appi. Tänapäeval ei tehta karjäärinõustamist pelgalt kooli lõpetajatele, et kaardistada, mida nad elus tahavad edasi teha. Paljud täiskasvanud teevad kannapöörde ja jõuavad oma tööelu jooksul kogeda võib olla 2-4 erineva valdkonna karjääri. Ja see on ütlemata tore! Inimene on programeeritud arenema ja edasi liikuma. Erinevad valdkonnad ja kogemused teevad inimese entusiastlikuks ja küpseks. Point on aga selles, et töötaja tihti isegi ei tea, kust tuleb rahulolematus või mida ta peaks selleks tegema, et tööandja temaga veel rohkem rahul oleks.

Me ei saa eeldada kõikidelt inimestelt ja töötajatelt, et nad teavad täpselt, mida ja kuidas tahavad teha. Inimesed on tihti segaduses, eriti praegusel ajastul. Vastutustundliku tööandjana tasub oma töötajaid toetada nende vastuste leidmisel. Vastutasuks saab motiveeritud ja särasilmse töötaja, kes teab täpselt mida ja miks ta teeb ning kui töötaja kasutab oma täit potentsiaali, siis on kõik osapooled rahul!

Ettevõttesisese karjäärinõustamisega saab:

  • kaardistada töötaja(te) tugevad küljed, mida võib olla praegu ei kasutata
  • avada töötaja(te) kogu potentsiaali, et tööl veedetud aeg oleks kasutatud maksimaalselt, samas nii, et töötaja energiatase jääb kõrgeks
  • hoida (võtme)töötajaid, kes muidu lahkuksid leides neile uued arengusuunad
  • viia kokku olemasolevad tugevused ettevõte eesmärkidega, tõsta kasumit
  • olla vastutustundlik ettevõte, kes hoolib oma töötajatest

Rahulolevad ja motiveeritud töötajad on tänapäeval suur õnn. Iga ettevõte saab anda oma panuse ühel või teisel viisil, et töötajad tunneksid, et neid kuulatakse ja nendega arvestatakse. Rahulolevate töötajate seas on tööõhkkond mõnus ja töötulemused silmaga nähtavad.

Kui soovid teada rohkem ettevõttesisesest karjäärinõustamisest, siis kirjuta mulle natalja@sammedasi.ee

Mõtleme koos parima lahenduse välja!

, ,

Tuleviku töökoht nõustajana- mida selleks on vaja?

Praeguses ühiskonnas kasvab inimeste hulk, kes tahavad oma tegevustega aidata teisi inimesi. Teisi inimesi saab aidata mitmel erineval moel. Võib pidada kohvikut, olla teenindaval positsioonil, luua oma äriga lisandväärtust, hoolitseda inimeste eest, juhtida inimesi saavutama parimaid tulemusi jpm. Üks viis on aidata inimesi läbi nende nõustamise ükskõik, mis valdkonnas. Tihti arvatakse, et ainuke viis inimestega töötamiseks on minna ülikooli psühholoogiat õppima. Nii see siiski pole.

Tuleviku töökohad

Osalisin ca pool aastat tagasi loengul, kus räägiti tööturu tuleviku töökohtadest. Kindlasti areneb meil edasi IT ja tehnoloogia valdkond. Kuna elatustase tõuseb, inimesed on paremal järjel, siis järjest enam vajatakse igat sorti abilisi ja teenindajaid. Paljusid teenuseid soovitakse sisse osta, et jääks rohkem aega nö elu nautimiseks- need teenused on nt koristamine, toidu valmistamine/väljas söömine jm.

Kolmas suur grupp tuleviku töökohti on aga erinevad personaalsed nõustajad- need võivad olla toitumisnõustajad, eratreenerid, karjäärinõustajad, kogemusnõustajad, coachid, erinevat liiki terapeudid ja muidugi psühholoogid. Nõustada saab järjest rohkemates valdkondades. Nõustada saab tegelikult kõikides nendes valdkondades, mis inimestele korda lähevad ja kus inimene soovib kas eksperdi nõu või tuge muutuste sisseviimisel oma elus.

Väljaõpe nõustajaks

Kui Sa sisimas tunned, et soovid töötada tulevikus inimestega ja neid aidata, siis esimene asi, mida pead tegema on enda sisimas aru saama, mis valdkonnas tahaksid Sa inimesi nõustada. Aravatavasti on see valdkond selline, kus Sul on endal mingi kogemus juba olemas ja/või suur huvi selle valdkonna vastu. Tihti juhtub elus nii, et peale teatud sündmusi elus avaldab see valdkond ennast ise Sulle. Sa hakkad tundma tungivat huvi selle valdkonna vastu.

Selleks, et inimestega töötada on vaja teada nõustamise põhialuseid + valdkonna enda teadmisi, milles nõustad. Paljudes valdkondades nagu nt toitumisnõustamine, eratreenerid, kogemusnõustajad, karjäärinõustajad, teatud teraapia liigid tehakse spetsiaalseid koolitusi ja väljaõpet. Need koolitused sisaldavad ka nõustamise põhialuseid. Ülikoolides saab võtta huvipakkuvaid ained vabaainetena nt “Nõustamise alused”, “Psühholoogia alused” jm. Psühholoogiat on minu meelest mõtet minna õppima kas täiendavalt enda jaoks (kui selline ajaline ressurss on olemas, kuna Eestis on hetkel vaid päevaõpe) või tehes teadlikku valiku, et soovid hakata psühholoogiks.

Omadus, mida vajad, et olla päriselt hea nõustaja

Hea nõustaja tunnetab erinevaid inimesi ja suudab nendega suhestuda. Selleks, et osata tunnetada inimesi on vaja kõigepealt osata tunnetada iseennast. See tähendab, et Sa ei saa inimestest aru, kui Sa ei saa aru iseenda sees toimuvatest protsessides. Mida laiem on Sinu elukogemuse ja tunnete spekter, seda paremini saad Sa suhestuda ükskõik mis inimesega, kes Su vastas istub. Ja hea nõustaja suudab seda teha. Hea nõustaja suudab olukordi näha mitte vaid oma vaatenurgast vaid just nõustatava vaatenurgast. Hea nõustaja suudab näha olukordi läbi nõustatava silmade. Mitte mäe otsast vägesid juhatamas ja “nõu” andes, mis on õige, vaid hea nõustaja ulatab samal tasandil käe, et juhatada nõustatav tema teekonnal edasi.

Seepärast pidev töö iseendaga on ülivajalik. Eriti nendes küsimustes, milles Sa nõustad. Ega naljalt ei öelda, et nõustajad peavad mingi aja tagant ka ise nõustamisel käima.

Heal nõustajal on palju muid nüanse ka, millest kirjutan veidike hiljem.

Kui Sa soovid saada kunagi nõustajaks, siis pead alustama iseendast ja enda tundmaõppimisest. Kui Su elus on mingit laadi keeruline olukord- toitumishäired, kehakaalu probleemid, segadus karjääriküsimustes, läbielatud keeruline lapsepõlv, raskused ema rolli vastuvõtmisega või ükskõik, mis muu olukord- see võib olla pinnas Sinu tuleviku nõustaja töö jaoks. Päriselt hea nõustaja on läbi kogenud mingit sorti keerukust ka ise selles valdkonnas, milles ta nõustab. Oma kogemus annab võimaluse sügavuti aru saada, mida need inimesed vajavad, kes üks hetk Sinu vastas istuvad.

, ,

16 isiksusetüüpi ühiskonnas- kes oled Sina?

Aasta algusest 2 kuud veetsin ma iga neljapäeva õhtu sotsioonika baaskoolitusel. Mis asi see sotsioonika siis on?

Oma sõnadega selgitades on sotsioonika meetod, kuidas määratakse 16 isiksusetüüpi. Isiksusetüüpi ei määrata pelgalt testi järgi, vaid intervjuu baasil, kus võetakse arvesse sõnakasutust, kehakeelt, välimust jms. Lisaks isiksusetüübi määramisele peitub sotsioonika taga sügavam analüüs inimese teadvustatud ja teadvustamata kohtadest, tugevustest, nõrkustest ja isiksusetüüpide vahelistest suhetest. Kõige rohkem meeldib mulle selle meetodi ja teooria juures see, et keskendutakse eelkõige inimese tugevate külgede väljatoomisele ja nõrkade külgede teadvustamisele. Eesmärk on rakendada oma elus tugevad küljed ja nõrku külgi lihtsalt teadvustada, mitte püüda oma nõrgad küljed tugevaks lihvida.

Sotsioonika isiksuse testi saate enda jaoks läbi teha ka interneti teel siin.

Soovitan tutvuda põhjalikult testi täitmise soovitustega ning teha testi paar-kolm korda, esilekerkinud isiksusetüüpide kirjeldused läbi lugeda ja siis enda jaoks mõelda, mis isiksusetüüp tundub õige. Nagu mainisin, siis kõige tõepärasem isiksusetüüp määratakse intervjuu baasil, mille kohta saate lisainfot samuti sealt lehelt.

Isiksusetüübid ühiskonnas

Üks viis isiksusetüüpe vaadelda on ühiskonna ja tööalaste rollide järgi. 16 isiksusetüüpi jaotuvad nelja rühma ja igal rühmal on ühiskonnas ja tööalases meeskonnas oma rollid- tugevused ja eeldused, millega antud tüüp võiks tegeleda.

ESIMENE NELIK- otsija, vahendaja, entusiast, analüütik

Sellest nelikust tulevad ideed ja uuendused. Need tüübid on rõõmsad ja lõbusad. Neile meeldib rääkida vabadusest, elust, lõbutsemisest, mugavustest, meeldivast, aistingutest, arusaamisest, maailmast, teadusest, teooriast, fantaasiast ja võimalustest. Nendele isikutele ei meeldi mõelda ega rääkida suhetest, tööst, kasust, rahast, prognoosidest, plaanidest, tähtaegadest, minevikust, tulevikust, staatusest, võimust, rahast, territooriumist, ilust. See pole nende tugevam külg.

Neile meeldib, kui emotsioonid on stabiilsed. Püüavad mõista erinevaid seoseid ja ideid. Nad on teatud mõttes teaduslikud romantikud, nende ideid ei mõisteta sageli kaasajal teiste kvadraatide poolt. Nende isikute poolt välja pakutud ideed võetakse kasutusele võib olla alles tulevikus.

Eesmärk ühiskonnas: ideede genereerimine, läbitöötamine, analüüsimine, elu nautimine.

TEINE NELIK- kasvataja, süsteemilooja, kindral, poeet

Antud nelik loob eelmisest nelikust välja pakutud ideedele süsteemi ja korda, et ideid saaks hakata ellu viima. Nendele isikutele meeldib rääkida süsteemist, korrast, ametiredelist, hierarhiast, tahtest, autoriteetidest, ajaloost, tähtajast, tempost, kiirusest, põlvkondadest, kirest, häälestusest, motivatsioonist. Samas nad pigem väldivad selliseid teemasid, mis puudutavad tehnoloogiat, suheteid, mugavust, aistinguid, ideid, erinevaid variante.

Nende emotsioonid ei pea olema stabiilsed, nad reageerivad vastavalt olukorrale ja kohale. Neile meeldib elada kirglikult ja entusiastlikult. Hindavad oskust mitte näidata oma nõrkusi, ilmutavad tahtejõudu. Nende jaoks on väärtuslik austus ja autoriteet.

Eesmärk ühiskonnas: ideedele süsteemi ja korra loomine, suure tahtejõu rakendamine.

KOLMAS NELIK- poliitik, kriitik, ettevõtja, hoidja

See nelik hakkab ellu rakendama ideid, mida esimene nelik välja mõtles ja teine nelik süsteemi pani. Nendele isikutele meeldib rääkida staatusest, prestiižist, ambitsioonist, prognoosist, perspektiivist, tulust, ettevõtlusest, eesmärgipärasusest, hindadest, võrdsusest, diplomaatiast, õigest käitumisest. Samas neile ei meeldi mõelda ega rääkida tugevatest emotsioonidest, mugavusest, hubasusest, tunnetest, maitsetest, võimalustest, variantidest, reeglitest ja seadustest.

Nad hindavad seda, kui on võimalik saada kiiret kasu. Need on arukad inimesed, kellele ei meeldi suured loosungid ja pateetilisus. Ka oma tunnetest eelistavad nad mitte väga rääkida. Neil on suur läbilöögijõud, hindavad läbimõeldult tegutseda sellisel viisil, et tulemus tuleks kohe.

Eesmärk ühiskonnas– ideede ellu rakendamine, kasumlikkuse saavutamine, juhtimine, tulemuste koju toomine.

NELJAS NELIK- administraator, humanist, nõustaja, meister

See nelik on tugev olemasoleva hoidmises ja toetamises. Neile meeldib rääkida oskustest, ühtsusest, potentsiaalist, uuest, tervisest, usaldusväärsusest, mugavusest, harjumustest, kasust, tehnoloogiast, tööst, südametunnistusest, korralikkusest, inimlikkusest ja suhetest. Nendele isikutele ei meeldi mõelda ega rääkida võimust, staatusest, planeerimisest, aja kulgemisest, emotsioonidest, seadustest ja reeglitest.

Tegutsevad selleks, et saada mugavust, stabiilsust, tervist ja töö tulemus peab olema kvaliteetne ja usaldusväärne. Tegemist on praktikutega, kes oskavad teostada produktiivseid ideid, kasutades ära kõiki oskusi ja võimeid. Nad hindavad turvatunnet ja mugavust. Tegutsemine on nende jaoks loomulik inimese vajadus selleks, et ennast loominguliselt teostada. Nad töötavad kvaliteetselt ja rahuloluga. Nende jaoks on olulised eetilised väärtused, sellised nagu religioonide tunnistamine, igaühe individuaalsus ja humanism.

Eesmärk ühiskonnas: kolme eelneva neliku poolt loodu hoidmine, loomingulisuse rakendamine, sügavate väärtushinnangute toetamine ühiskonnas.

Viimane nelik valmistab pinnase ette esimese neliku ideede loomiseks. Viimasel nelikul ka endal võib olla uute ideede algeid. Ja nii see ring ühiskonnas liigub uuesti esimese neliku juurde, kes alustavad uute ideede loomisega, teine nelik loob ideedele süsteemi, mida saab kolmas nelik ellu rakendada ning neljandat jälle hoiavad ja väärtustavad suurt pingutust, mis on kõigi poolt tehtud. Minu meelest imeline kooslus! Igal isiksusetüübil on oma koht ja ülesanne, et elu liiguks edasi.

,

Julge tööandjalt küsida seda, mida vajad, et olla tööelus õnnelik!

Veel 20 aastat tagasi oli üldine tööturul arusaam, et töötajad kandideerivad töökohale, võitlevad oma koha eest (kuna kandidaate on ühele kohale palju) ja töökohta saanud inimesed peavad kümne küünega sellest kinni hoidma. Ainuke, mida mõned julged töötajad söendasid küsida, on natukene palgalisa kord aastas.

Read more

,

Naine (karjääri)maailmas

Seitse aastat tagasi istudes hommikul ühe panga kontorilaua taha mõtlesin, kas selline ongi (töö)elu? Hommikul läbi ummikute tööle, õhtul läbi ummikute tagasi, siis natukene oma aega ja magama. Üks nädalavahetuse päev, kui saab ennast välja lülitada ja üks nädalavahetuse päev, kus hakkad planeerima uut nädalat. Märgin, et lapsi mul siis veel ei olnud.

Read more