Holistiline karjäärinõustamine

Holistiline karjäärinõustamine sobib Sulle, kui soovid:

  • avastada enda jaoks elukutse, mis paneb silmad särama
  • kaardistada oma tugevused ja potentsiaali
  • alustada ettevõtlusega
  • luua tasakaal töö ja eraelu vahel
  • tuge kandideerimisprotsessis (vaatan üle Sinu CV ja valmistan ette vestluseks)

Kasutan oma töös holistilist lähenemist, mis tähendab, et nõustamisprotsessi jooksul võtan arvesse inimese kõik eluvaldkonnad ja vaatlen inimest kui tervikut.

Nõustamisi viin läbi aadressil PESA ruumides Pärnu mnt 102, Tallinn (täpsem asukoht https://pesake.ee/#asukoht)