, ,

Miks on vaja karjäärinõustamist ka ettevõtetes?

Karjäärinõustamist kasutavad inimesed viimasel ajal aina enam. Mõned aastad tagasi avas Töötukassa võimaluse karjäärinõustamiseks ka tööl käivatele inimestele. Kui varasemalt oli inimene õnnelik selle üle, et tal oli üldse töökoht, siis praegu on ajad drastiliselt muutunud. Ühelt poolt otsivad inimesed järjest rohkem õnnetunnet ka töö juures. Tööd ei tehta pelgalt raha pärast, vaid sisemiste motivaatorite pärast, rahulolu ja eneseteostuse pärast. Teiselt poolt teadvustatakse tööturul toimuvat- rahvastik vananeb, majandus kasvab, töökäsi on puudu ja uus põlvkond, kes tööturule siseneb on teistsuguste ootustega, kui me oleme harjunud. See annab inimestele kindlustunde, et nad võivad iga hetk minna otsima paremaid tingimusi, juhti, tööülesandeid või kasvõi töökaaslasi. Paljud uksed on paljude jaoks praegu avali.

Kui palju sinu ettevõttes inimesi kuulatakse?

Viimasel ajal on aina enam diskussioone teemadel nagu juhtide juhtimiskompetentsuse tõstmine ja töötajate mitterahaline motiveerimine. Tore, et sellest on hakatud rääkima, kuid juhtimiskultuur üldiselt on meil alles lapsekingades. Iga töötaja on täis potentsiaali, mida ta saaks edukalt rakendada ettevõttes, kus ta töötab. Oleneb nüüd juhist või personalijuhist, kuidas osatakse töötaja potentsiaal kaardistada ja rakendada nii, et rahul on nii tööandja kui töötaja. See nõuab aega ja oskusi inimesega suhelda ja teda avada. Kui palju meil aga on seda aega? Mitte nii väga.

Arenguvestlused, koolitusvajadused, meeskonnaüritused- kõik on see vajalik, aga midagi on veel, mida paljud ettevõted jätavad aja- või huvipuuduse pärast kahe silma vahele. See on inimese tõeline sisemine soov ennast teostada ning kasutada iga päev oma parimaid ja tugevamaid külgi (millest ta ei pruugi isegi teadlik olla). Kui palju on selliseid ettevõteid, kes vaatavad oma töötajaid just sellise pilguga, mitte pelgalt “mis ülesandeid võiks ta kiiresti ära teha” pilguga?

Kaardista inimese tugevus, potentsiaal ja vii kokku ettevõtte eesmärkidega

Tavalisel tööintervjuul keskendudes eelmistele töökogemustele ei jõua sa lähedale inimese olemuseni. Mul on kogemus olla ka ise teisel pool lauda intervjueeritava rollis ja olen olnud imestunud, kui pinnapealseks võivad vestlused jääda. Siinkohal kiitus värbamisettevõtetele ja mõnedele suurettevõtetele, kes kaardistavad inimest rohkem sügavuti ja nendega intervjuud on lahedamad! Mõni inimene võib olla on teinud kümme aastat tublit tööd, mida ta edasi teha ei taha. Võib olla saab ta oma tugevaid külgi rakendada veel paremini mingis teises valdkonnas, mis paneb ta silmad palju rohkem särama. Mõnikord on kandidaat ise segaduses, mida ta edasi tahab teha, aga värbaja ei oska ega tahagi teda aidata, sest kandidaati vaadatakse pilguga “mis ülesaindeid saaks ta meil ära teha”.

Kaardistades inimese tugevused ja potentsiaali arengus saab need kokku viia ettevõte eesmärkidega. Kuidas seda teha? Karjäärinõustamine tuleb siin appi. Tänapäeval ei tehta karjäärinõustamist pelgalt kooli lõpetajatele, et kaardistada, mida nad elus tahavad edasi teha. Paljud täiskasvanud teevad kannapöörde ja jõuavad oma tööelu jooksul kogeda võib olla 2-4 erineva valdkonna karjääri. Ja see on ütlemata tore! Inimene on programeeritud arenema ja edasi liikuma. Erinevad valdkonnad ja kogemused teevad inimese entusiastlikuks ja küpseks. Point on aga selles, et töötaja tihti isegi ei tea, kust tuleb rahulolematus või mida ta peaks selleks tegema, et tööandja temaga veel rohkem rahul oleks.

Me ei saa eeldada kõikidelt inimestelt ja töötajatelt, et nad teavad täpselt, mida ja kuidas tahavad teha. Inimesed on tihti segaduses, eriti praegusel ajastul. Vastutustundliku tööandjana tasub oma töötajaid toetada nende vastuste leidmisel. Vastutasuks saab motiveeritud ja särasilmse töötaja, kes teab täpselt mida ja miks ta teeb ning kui töötaja kasutab oma täit potentsiaali, siis on kõik osapooled rahul!

Ettevõttesisese karjäärinõustamisega saab:

  • kaardistada töötaja(te) tugevad küljed, mida võib olla praegu ei kasutata
  • avada töötaja(te) kogu potentsiaali, et tööl veedetud aeg oleks kasutatud maksimaalselt, samas nii, et töötaja energiatase jääb kõrgeks
  • hoida (võtme)töötajaid, kes muidu lahkuksid leides neile uued arengusuunad
  • viia kokku olemasolevad tugevused ettevõte eesmärkidega, tõsta kasumit
  • olla vastutustundlik ettevõte, kes hoolib oma töötajatest

Rahulolevad ja motiveeritud töötajad on tänapäeval suur õnn. Iga ettevõte saab anda oma panuse ühel või teisel viisil, et töötajad tunneksid, et neid kuulatakse ja nendega arvestatakse. Rahulolevate töötajate seas on tööõhkkond mõnus ja töötulemused silmaga nähtavad.

Kui soovid teada rohkem ettevõttesisesest karjäärinõustamisest, siis kirjuta mulle natalja@sammedasi.ee

Mõtleme koos parima lahenduse välja!

, ,

Tuleviku töökoht nõustajana- mida selleks on vaja?

Praeguses ühiskonnas kasvab inimeste hulk, kes tahavad oma tegevustega aidata teisi inimesi. Teisi inimesi saab aidata mitmel erineval moel. Võib pidada kohvikut, olla teenindaval positsioonil, luua oma äriga lisandväärtust, hoolitseda inimeste eest, juhtida inimesi saavutama parimaid tulemusi jpm. Üks viis on aidata inimesi läbi nende nõustamise ükskõik, mis valdkonnas. Tihti arvatakse, et ainuke viis inimestega töötamiseks on minna ülikooli psühholoogiat õppima. Nii see siiski pole.

Tuleviku töökohad

Osalisin ca pool aastat tagasi loengul, kus räägiti tööturu tuleviku töökohtadest. Kindlasti areneb meil edasi IT ja tehnoloogia valdkond. Kuna elatustase tõuseb, inimesed on paremal järjel, siis järjest enam vajatakse igat sorti abilisi ja teenindajaid. Paljusid teenuseid soovitakse sisse osta, et jääks rohkem aega nö elu nautimiseks- need teenused on nt koristamine, toidu valmistamine/väljas söömine jm.

Kolmas suur grupp tuleviku töökohti on aga erinevad personaalsed nõustajad- need võivad olla toitumisnõustajad, eratreenerid, karjäärinõustajad, kogemusnõustajad, coachid, erinevat liiki terapeudid ja muidugi psühholoogid. Nõustada saab järjest rohkemates valdkondades. Nõustada saab tegelikult kõikides nendes valdkondades, mis inimestele korda lähevad ja kus inimene soovib kas eksperdi nõu või tuge muutuste sisseviimisel oma elus.

Väljaõpe nõustajaks

Kui Sa sisimas tunned, et soovid töötada tulevikus inimestega ja neid aidata, siis esimene asi, mida pead tegema on enda sisimas aru saama, mis valdkonnas tahaksid Sa inimesi nõustada. Aravatavasti on see valdkond selline, kus Sul on endal mingi kogemus juba olemas ja/või suur huvi selle valdkonna vastu. Tihti juhtub elus nii, et peale teatud sündmusi elus avaldab see valdkond ennast ise Sulle. Sa hakkad tundma tungivat huvi selle valdkonna vastu.

Selleks, et inimestega töötada on vaja teada nõustamise põhialuseid + valdkonna enda teadmisi, milles nõustad. Paljudes valdkondades nagu nt toitumisnõustamine, eratreenerid, kogemusnõustajad, karjäärinõustajad, teatud teraapia liigid tehakse spetsiaalseid koolitusi ja väljaõpet. Need koolitused sisaldavad ka nõustamise põhialuseid. Ülikoolides saab võtta huvipakkuvaid ained vabaainetena nt “Nõustamise alused”, “Psühholoogia alused” jm. Psühholoogiat on minu meelest mõtet minna õppima kas täiendavalt enda jaoks (kui selline ajaline ressurss on olemas, kuna Eestis on hetkel vaid päevaõpe) või tehes teadlikku valiku, et soovid hakata psühholoogiks.

Omadus, mida vajad, et olla päriselt hea nõustaja

Hea nõustaja tunnetab erinevaid inimesi ja suudab nendega suhestuda. Selleks, et osata tunnetada inimesi on vaja kõigepealt osata tunnetada iseennast. See tähendab, et Sa ei saa inimestest aru, kui Sa ei saa aru iseenda sees toimuvatest protsessides. Mida laiem on Sinu elukogemuse ja tunnete spekter, seda paremini saad Sa suhestuda ükskõik mis inimesega, kes Su vastas istub. Ja hea nõustaja suudab seda teha. Hea nõustaja suudab olukordi näha mitte vaid oma vaatenurgast vaid just nõustatava vaatenurgast. Hea nõustaja suudab näha olukordi läbi nõustatava silmade. Mitte mäe otsast vägesid juhatamas ja “nõu” andes, mis on õige, vaid hea nõustaja ulatab samal tasandil käe, et juhatada nõustatav tema teekonnal edasi.

Seepärast pidev töö iseendaga on ülivajalik. Eriti nendes küsimustes, milles Sa nõustad. Ega naljalt ei öelda, et nõustajad peavad mingi aja tagant ka ise nõustamisel käima.

Heal nõustajal on palju muid nüanse ka, millest kirjutan veidike hiljem.

Kui Sa soovid saada kunagi nõustajaks, siis pead alustama iseendast ja enda tundmaõppimisest. Kui Su elus on mingit laadi keeruline olukord- toitumishäired, kehakaalu probleemid, segadus karjääriküsimustes, läbielatud keeruline lapsepõlv, raskused ema rolli vastuvõtmisega või ükskõik, mis muu olukord- see võib olla pinnas Sinu tuleviku nõustaja töö jaoks. Päriselt hea nõustaja on läbi kogenud mingit sorti keerukust ka ise selles valdkonnas, milles ta nõustab. Oma kogemus annab võimaluse sügavuti aru saada, mida need inimesed vajavad, kes üks hetk Sinu vastas istuvad.

Holistilise karjäärinõustamise 4 eripära

Sa oled kindlasti kuulnud karjäärinõustamisest. Võib olla oled sa isegi käinud karjäärinõustamises näiteks keskkoolis, kui tuli valida edasine teekond, eriala, ülikool. Mõnikord käivad klassikalise karjäärinõustamisega kaasas erinevad testid, mis näitavad, mis valdkond või eriala võiks inimesele enim sobida. Need kõik on tänuväärsed tegevused, mis aitavad näiteks noortel panna paika esialgse suuna.

Karjäärinõustamine ja täiskasvanud

Minu juurde nõustamisse jõuavad enam jaolt inimesed, kes on juba midagi õppinud ja mõnda aega kuskil valdkonnas töödanud. Valitud töö üks hetk aga ei anna enam hingerahu, vaid vastupidi tekitab küsimusi, mida edasi ja kuidas edasi? See on täiesti normaalne. Inimese elu on tsükliline ja nii käib ka meie sisemine areng tsüklitena. See, mis oli meie jaoks hea valik kümme aastat tagasi ei pruugi seda olla enam praegu. Sellisel juhul peab sisse viima mingid muudatused, isegi kui veel ei tea täpselt, mis muudatused need on ja kuidas teha jälle nii, et hinges valitseks tasakaal ja rahu.

Holistilisel meetodil karjäärinõustamine erineb klassikalisest karjäärinõustamisest järgmiselt:

Esimene eripära – terviku kaardistamine

“Holistiline” tähendab tervikut. Holistilise karjäärinõustamise esimene eripära on see, et me kaardistame lisaks töövaldkonnale ka teised eluvaldkonnad ning vaatame inimest kui tervikut. Lisaks tööle on inimese elus väga tähtsal kohal suhe iseendaga, loominguline väljendus, töö ja pereelu tasakaal, suhe lähedastega. Kaardistades kõik eluvaldkonnad saab paremini aru, kus  võib olla ebakõla ja kus võivad ennast peita erinevad blokeeringud.

Teine eripära- kontakt iseendaga

Teiseks eripäraks oma nõustamise juures pean ma inimese enesekindluse ja eneseusu kasvatamist. Ükskõik, mis otsust karjäärivaldkonnas teha, selleks on vaja tugevat enesekindlust. Kui plaanis on teha kannapööre, alustada oma ettevõtlusega või aru saada, mis on tegelikult see tee, mida peaks tööalaselt käima- sul on vaja kuhjaga enesekindlust, sest elu kipub panema su otsused proovile 🙂 Iga muudatus vajab enesekindlust ja usku endasse. Nõustamise jooksul saame usku endasse kasvatada ja murda vanu uskumusi, mis pole siiani lasknud inimese täit potentsiaali kasutada.

Kolmas eripära- kutsumus mitte karjäär

Alati ei pruugi konkreetne eriala valik olla ainuke viis, kuidas luua rahulduspakkuv tööelu. Holistilise karjäärinõustamise jooksul ei keskendu me niivõrd karjääriredelil ülespoole ronimisega kui oma tegelike annete rakendamisega ühiskonnas. Kui leida enda jaoks väljakutse, mis resoneerub nii isikupära tunnustega kui hingega, siis saabki töö pakkuda rõõmu ja tasakaalu.

Neljas eripära- rännakud

Holistiline tähendab tervikut nii sees kui väljas. Kui mõistuse tasandil oleme kokku jooksnud ja vastuseid ei tule, siis on aeg pöörduda oma sisemusse ja küsida oma küsimusi sealt. Inimene on sügav olend. Rännakuid saab kasutada konkreetsete küsimuste küsimuseks, enesega kontakti loomiseks, oma ande avastamiseks ja paljuks muuks. Rännaku ajal on nö tavamõistus tagaplaanil ja ei sega. Kontakti saab oma sügavama olemusega ja intuitsiooniga. Sellelt tasandilt otsused saavad olla edasikandvad ja tulemuslikud.

 

Holistilise karjäärinõustamise tulemuseks saab olla olenevalt sinu hetkeolukorrast ja eesmärgist näiteks konkreetse valiku tegemine, eneseusu kasvatamine, oma kutsumusest paremini aru saamine, tasakaalu loomine töö ja pereelus, uute võimaluste kaardistamine, ettevõtlusega alustamine vms.

Oled laheksti oodatud, kui tunned, et antud meetod võiks sulle praegusel eluhetkel sobida.

Aja broneerimiseks täida alljärgnevad väljad ja saadan sulle lähimad vabad ajad: