Tööõnne coaching

Kas Sinu töötajad on töökohal õnnelikud?

Kas vajad toeks kedagi, kes aitab töötajatel taasleida töökohal rõõmu, tasakaalu ja motivatsiooni?

Tööõnne coaching on meetod, millega tuuakse nähtavale inimese seest vastused ja lahendused tema tööelus tekkinud probleemidele.

Teemad, mille puhul tööõnne coaching aitab:

 • loomuomaste tugevuste kaardistamine
 • motivatsiooni langus töökohal
 • tööstressi kogemine
 • läbipõlemise ennetus ja töölaua korrastus
 • vaimne tervis töökohal
 • delegeerimine ja vastutuse piirid
 • sassis suhted meeskonnas
 • juhiks kasvamine
 • ebaselged mõtted edasiste karjäärisammude osas
 • jm

Tööõnne coaching aitab:

 • arendada isiklikku säilenõtkust  ja tundma õppida enda toimetuleku strateegiaid
 • arendada töötaja mina-pilti
 • loomuomaste tugevuste ja isiklike ressurside kaardistus 
 • panna paika lühi- ja pikaajalised eesmärgid
 • enesemääratluse töökohal- mis on minu roll organisatsioonis?
 • parem suhestumine organisatsiooniga

Ettevõtte võib pakkuda coachingu sessioone:

 • võtmetöötajatele, keda soovib hoida
 • juhtidele
 • ametikõrgendust saanud töötajale
 • töötajale, kes on huvitatud iseenda vastutusest oma arenguteel ja karjääris

Kasulikkus ettevõttele:

 • töötajate suurenenud motivatsioon ja vähem konflikte töökohal
 • väiksem voolavus
 • töötajate loomuomaste tugevuste kaardistus ja nende kasutamine töökohal
 • töötajate selged sihid, oskus seada endale eesmärke ja tegevusplaane
 • töötajate eneseteadlikkuse tõstmine ning panus vaimse tervise hoidmisesse

Mul on coachingu kogemust 8+ aastat ning koostöötamist erineval tasandil ettevõtetega 15+ aastat. Minust saad lugeda siin.

Huvi korral võta minuga ühendust natalja@sammedasi.ee ja räägime kõigest lähemalt!

*Coaching on seda tulemuslikum, mida vähem coach ja coachitav üksteist tunnevad. Seepärast on hea soovitus tööprobleemide puhul võtta coach väljaspool ettevõtet.