Coaching on meetod, millega tuuakse nähtavale inimese seest vastused ja lahendused tema (töö)elus tekkinud küsimustele.

Coaching töötab läbi eesmärkide seadmise ning konkreetsete tegevuste, mida inimene saab ise oma (töö)elus teha, et luua soovitus muutus. Coaching on seda tulemuslikum, mida vähem coach ja coachitav üksteist ei tunnevad. Seepärast on hea soovitus tööprobleemide puhul võtta coach väljaspool ettevõtet, kuigi ka juht võib mõnes teemas oma töötajaid coachida ja toetada.

Ettevõtte võib pakkuda coachingu sessioone:

 • võtmetöötajatele, keda soovib hoida
 • juhtidele
 • ametikõrgendust saanud töötajale
 • töötajale, kes on huvitatud iseenda vastutusest oma arenguteel ja karjääris

Võimalikud teemad, millega coachingusse pöörduda:

 • loomuomaste tugevuste kaardistamine
 • motivatsiooni langus töökohal
 • läbipõlemise ennetus ja töölaua korrastus
 • delegeerimine ja vastutuse jagamine
 • sassis suhted meeskonnas
 • juhiks kasvamine
 • ebaselged mõtted edasiste karjäärisammude osas
 • jm

Kasulikkus ettevõttele:

 • motiveeritud töötajad
 • väiksem voolavus
 • töötajate loomuomaste tugevuste kaardistus ja nende kasutamine töökohal
 • töötajate selged sihid, oskus seada endale eesmärke ja tegevusplaane
 • töötajate eneseteadlikkuse tõstmine ning panus vaimse tervise hoidmisesse

Mul on coachingu kogemust 8+ aastat ning koostöötamist erineval tasandil ettevõtetega 15+ aastat. Minust saad lugeda siin.

Cochingu sessiooni hind ettevõtetele 120 eur/1h. Soovitatav coachingu sessioonide arv ühele inimesele on 3-5 korda.

Huvi korral võta minuga ühendust natalja@sammedasi.ee ja räägime kõigest lähemalt!