, ,

16 isiksusetüüpi ühiskonnas- kes oled Sina?

Aasta algusest 2 kuud veetsin ma iga neljapäeva õhtu sotsioonika baaskoolitusel. Mis asi see sotsioonika siis on?

Oma sõnadega selgitades on sotsioonika meetod, kuidas määratakse 16 isiksusetüüpi. Isiksusetüüpi ei määrata pelgalt testi järgi, vaid intervjuu baasil, kus võetakse arvesse sõnakasutust, kehakeelt, välimust jms. Lisaks isiksusetüübi määramisele peitub sotsioonika taga sügavam analüüs inimese teadvustatud ja teadvustamata kohtadest, tugevustest, nõrkustest ja isiksusetüüpide vahelistest suhetest. Kõige rohkem meeldib mulle selle meetodi ja teooria juures see, et keskendutakse eelkõige inimese tugevate külgede väljatoomisele ja nõrkade külgede teadvustamisele. Eesmärk on rakendada oma elus tugevad küljed ja nõrku külgi lihtsalt teadvustada, mitte püüda oma nõrgad küljed tugevaks lihvida.

Sotsioonika isiksuse testi saate enda jaoks läbi teha ka interneti teel siin.

Soovitan tutvuda põhjalikult testi täitmise soovitustega ning teha testi paar-kolm korda, esilekerkinud isiksusetüüpide kirjeldused läbi lugeda ja siis enda jaoks mõelda, mis isiksusetüüp tundub õige. Nagu mainisin, siis kõige tõepärasem isiksusetüüp määratakse intervjuu baasil, mille kohta saate lisainfot samuti sealt lehelt.

Isiksusetüübid ühiskonnas

Üks viis isiksusetüüpe vaadelda on ühiskonna ja tööalaste rollide järgi. 16 isiksusetüüpi jaotuvad nelja rühma ja igal rühmal on ühiskonnas ja tööalases meeskonnas oma rollid- tugevused ja eeldused, millega antud tüüp võiks tegeleda.

ESIMENE NELIK- otsija, vahendaja, entusiast, analüütik

Sellest nelikust tulevad ideed ja uuendused. Need tüübid on rõõmsad ja lõbusad. Neile meeldib rääkida vabadusest, elust, lõbutsemisest, mugavustest, meeldivast, aistingutest, arusaamisest, maailmast, teadusest, teooriast, fantaasiast ja võimalustest. Nendele isikutele ei meeldi mõelda ega rääkida suhetest, tööst, kasust, rahast, prognoosidest, plaanidest, tähtaegadest, minevikust, tulevikust, staatusest, võimust, rahast, territooriumist, ilust. See pole nende tugevam külg.

Neile meeldib, kui emotsioonid on stabiilsed. Püüavad mõista erinevaid seoseid ja ideid. Nad on teatud mõttes teaduslikud romantikud, nende ideid ei mõisteta sageli kaasajal teiste kvadraatide poolt. Nende isikute poolt välja pakutud ideed võetakse kasutusele võib olla alles tulevikus.

Eesmärk ühiskonnas: ideede genereerimine, läbitöötamine, analüüsimine, elu nautimine.

TEINE NELIK- kasvataja, süsteemilooja, kindral, poeet

Antud nelik loob eelmisest nelikust välja pakutud ideedele süsteemi ja korda, et ideid saaks hakata ellu viima. Nendele isikutele meeldib rääkida süsteemist, korrast, ametiredelist, hierarhiast, tahtest, autoriteetidest, ajaloost, tähtajast, tempost, kiirusest, põlvkondadest, kirest, häälestusest, motivatsioonist. Samas nad pigem väldivad selliseid teemasid, mis puudutavad tehnoloogiat, suheteid, mugavust, aistinguid, ideid, erinevaid variante.

Nende emotsioonid ei pea olema stabiilsed, nad reageerivad vastavalt olukorrale ja kohale. Neile meeldib elada kirglikult ja entusiastlikult. Hindavad oskust mitte näidata oma nõrkusi, ilmutavad tahtejõudu. Nende jaoks on väärtuslik austus ja autoriteet.

Eesmärk ühiskonnas: ideedele süsteemi ja korra loomine, suure tahtejõu rakendamine.

KOLMAS NELIK- poliitik, kriitik, ettevõtja, hoidja

See nelik hakkab ellu rakendama ideid, mida esimene nelik välja mõtles ja teine nelik süsteemi pani. Nendele isikutele meeldib rääkida staatusest, prestiižist, ambitsioonist, prognoosist, perspektiivist, tulust, ettevõtlusest, eesmärgipärasusest, hindadest, võrdsusest, diplomaatiast, õigest käitumisest. Samas neile ei meeldi mõelda ega rääkida tugevatest emotsioonidest, mugavusest, hubasusest, tunnetest, maitsetest, võimalustest, variantidest, reeglitest ja seadustest.

Nad hindavad seda, kui on võimalik saada kiiret kasu. Need on arukad inimesed, kellele ei meeldi suured loosungid ja pateetilisus. Ka oma tunnetest eelistavad nad mitte väga rääkida. Neil on suur läbilöögijõud, hindavad läbimõeldult tegutseda sellisel viisil, et tulemus tuleks kohe.

Eesmärk ühiskonnas– ideede ellu rakendamine, kasumlikkuse saavutamine, juhtimine, tulemuste koju toomine.

NELJAS NELIK- administraator, humanist, nõustaja, meister

See nelik on tugev olemasoleva hoidmises ja toetamises. Neile meeldib rääkida oskustest, ühtsusest, potentsiaalist, uuest, tervisest, usaldusväärsusest, mugavusest, harjumustest, kasust, tehnoloogiast, tööst, südametunnistusest, korralikkusest, inimlikkusest ja suhetest. Nendele isikutele ei meeldi mõelda ega rääkida võimust, staatusest, planeerimisest, aja kulgemisest, emotsioonidest, seadustest ja reeglitest.

Tegutsevad selleks, et saada mugavust, stabiilsust, tervist ja töö tulemus peab olema kvaliteetne ja usaldusväärne. Tegemist on praktikutega, kes oskavad teostada produktiivseid ideid, kasutades ära kõiki oskusi ja võimeid. Nad hindavad turvatunnet ja mugavust. Tegutsemine on nende jaoks loomulik inimese vajadus selleks, et ennast loominguliselt teostada. Nad töötavad kvaliteetselt ja rahuloluga. Nende jaoks on olulised eetilised väärtused, sellised nagu religioonide tunnistamine, igaühe individuaalsus ja humanism.

Eesmärk ühiskonnas: kolme eelneva neliku poolt loodu hoidmine, loomingulisuse rakendamine, sügavate väärtushinnangute toetamine ühiskonnas.

Viimane nelik valmistab pinnase ette esimese neliku ideede loomiseks. Viimasel nelikul ka endal võib olla uute ideede algeid. Ja nii see ring ühiskonnas liigub uuesti esimese neliku juurde, kes alustavad uute ideede loomisega, teine nelik loob ideedele süsteemi, mida saab kolmas nelik ellu rakendada ning neljandat jälle hoiavad ja väärtustavad suurt pingutust, mis on kõigi poolt tehtud. Minu meelest imeline kooslus! Igal isiksusetüübil on oma koht ja ülesanne, et elu liiguks edasi.

0 replies

Jäta oma kommentaar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Jäta oma kommentaar

Your email address will not be published. Required fields are marked *