Mis vahe on karjääri coachingul ja tööteraapial?

Oled sa mõelnud, et peaks äkki otsima ühe coachi, kes aitaks edasisi samme paika panna? Coachi, kes aitaks uitavad mõtted ja tunded rohkem lahti harutada ning peegeldada, mis oleks see õige teeots?

Aga oled sa ka mõelnud, et kui oled tööalastes situatsioonides justkui “kinni” ega oska ise lahendusi leida, siis tööteraapia võiks toetada? Tööpsühholoogid aitavad järjest enam inimesi just töö-küsimusi lahendada ning sinna saab pöörduda tööstressi, läbipõlemise, kurnatuse, töö- ja pereelu tasakaalu, sassis töösuhete ja emotsionaalse väsimuse korral. Tööteraapia on justkui samm sügavamale, et hakata tegelema tööl tekkinud olukordade lahti harutamisega.

Coaching oma potentsiaali avastamiseks

Minu juhitud karjääri coachingu protsess viib inimese lähemale tema potentsiaalile, mida inimene võiks tööalaselt edasi teha. See, kui sügavale iga inimene tahab ja soovib minna, oleneb kliendist. Karjääri coachingu kõrgeim väljendus on inimese hinge väljendus eneseteostusena läbi selle, mis on tema anne. Anne on miskit, mis on nagu inimese 5-s element, mis tal tuleb nii loomuomaselt välja, et ta ei pruugigi aru saada, et see on miskit erilist. Veel vähem arvab inimene, et sellest võiks teha oma “töö” või eneseteostuse. Aga just selle järgi muu maailma januneb- et iga inimene väljendaks ja elaks oma 5ndas elemendis.

Coachingu protsessi jooksul me kaardistame nii potentsiaali, kui ka blokeeringuid, sest neid on igal inimesel. Blokeeringud on midagi, mis on meisse kodeeritud meie minevikust ning mis ei lase meil kasutada ja saavutada oma täit potentsiaali. Blokeeringute nähtavaks toomisel kasutan erinevaid teraapilisi tehnikaid ning selle poolest erineb ka minu coaching suuresti klassikalisest coachingust ja karjäärinõustamisest. Ma tegelen korraga tuleviku kaardistamise ja mineviku lahti harutamisega, sest kui mineviku mõjutusi inimesel ei oleks, siis ta oleks juba saavutanud seda, mida ta soovib.

Caochingu protsess on ka tegevuste kogum, mida inimene teeb ära, et astuda samme oma uue tuleviku suunas. Neid samme me ka koos kaardistame. Mõnikord piisab juba ühest olulisest sammust, et elu hakkaks toetama. Teine kord on vaja rohkem väikesi samme, et energiad tööle saada. Tegevus võib olla ka oma ühe uskumuse muutmine, sisemise otsuse tegemine, asjade lõpuni tunnetamine, koolitusele kirja panek jms.  Enamjaolt sellest esimesest sammust kogu teekond algabki. Oluline on jätkata sammude tegemist, mitte jääda mugavustsooni kinni. Mõnikord on aga ebamugavustsoon ka õige ajastu või pakkumise ootamine.

Tööteraapia- teekond iseenda juurde

Tööteraapia on teine liik, kuidas ma inimestega töötan. Tihti, veel enne seda, kui inimene julgeb hakata mõtlema oma potentsiaali avamisele, võib ta olla “kinni” vaimses väsimuses, tööstressis ja oravrattas. See on madalasageduslik energia, mille najalt muutusi on väga raske ellu kutsuda. Seepärast tuleb lahti harutada põhjused, miks inimene on sellises (töö)olukorras. Peamine sõnum enamusele on sellel teekonnal, kuidas hakata lähtuma tööd tehes iseendast, oma vajadustest ja piiridest.

Tööstressi kogevad tihti inimesed, kes on kaotanud kontakti iseendaga või olnud liiga pikalt vales keskkonnas. Mõlemaga saab edukalt tegeleda tööteraapias ning kui inimene saab uuesti kaks jalga maas hoida ning oma keskme leida, saab jätkata coachinguga oma potentsiaali avamiseks.

Tööteraapiat saab edukalt kasutada ka emotsionaalseks (sisemiseks) tööks juhiga/kaastöötajatega, töö ja pereelu tasakaalu ja raha teemadega tegelemisel. Minu praksises on väga palju välja tulnud emotsionaalseid ülekandeid oma juhile ja ka alluvatele, mis pigem lõhub kui toetab töökeskkonda. See tähendab, et inimesel on ebaterve ootus oma juhile või kaastöötajatele või vastupidi- juhil on ebaterved ootused oma töötajatele, kus tegelikult nähakse kaastöötajas kedagi teist, kui inimest, kes täidab juhi/töötaja rolli. Neid üleseotusi saab edukalt lahti harutada konstellatsiooni ehk süsteemse paigutuse tehnika abil.

Samuti olen tegelenud delegeerimise hirmu, üleseotusega töökaaslastega, juhtimise pädevustega, rolli konfliktidega, külluse ja puudusteadvuse uskumustega, enesekindluse ja petturi sündroomiga.

Mustrid suguvõsast

Mis tööd on teinud sinu vanemad?

Aga sinu vanavanemad?

Kas nad olid oma tööd tehes õnnelikud?

Mis roll oli rahal perekonnas?

Kas keegi jäi milleski ilma, kui teeniti raha ja sissetulekut?

Suguvõsal on suurem roll meie tööuskumuste väljakujunemisel, kui me seda arvame. Arvame, et teeme oma valikudi iseendast lähtuvalt, kuid võime üks hetk tõdeda, et oleme korranud pahaaimamatult mustrit, mida ei näinud läbi. Positiivne on see, kui oleme teostanud toetavaid ülekandeid oma suguvõsalt/perekonnalt. Nt minu pere isapoolses suguvõsas olen mina kolmas põlvkond, kes õpetab ja juhendab inimesi. Seda nimetatakse positiivseks ülekandeks ning need mustrid toetavad inimest.

Aga on ka mustreid, mis ei ole meie omad ega peakski meiega kaasas käima. Kui nt teed tööd valdkonnas, mis sulle tegelikult ei sobi või oled omandanud hariduse valdkonnas, mis pole sinu jaoks. Samuti kuuluvad siia alla erinevad uskumused töö ja raha kohta, et töö tuleb raske vaevaga, raha on paha, rikkad inimesed on ülbed, selleks, et midagi saavutada on vaja väga palju pingutada jne. Neid uskumusi on vaja tundma õppida, et saaks hakata valima nendest välja need, mis inimest toetavad, mitte ei piira. Uskumusi saab ka ümber kirjutada enda omadeks ja sellisteks, mis hakkaks inimese soove ja eesmärke toetama.

Suguvõsas ja meie päriteoluperes on alati toetavaid tegureid ja alati ka meid piiravaid tegureid. Tööteraapias ja coachingus saab tegeleda ka nende mustrite avastamise ja muutmisega.

Töö tegemine ja eneseteostus on miskit, mis puudutab igat inimest. Sellel on palju rohkem sügavaid kihte, kui oleme osanud töö kohta mõelda. Läbi töö valkonna iseendasse sukeldumine on üks võimalik variant, kuidas alustada teekonda oma “Mina” juurde- oma tõelise potentsiaali ja annete juurde. Holistiline karjääri coaching ja tööteraapia on üks viis, kuidas seda teha.