Kuidas naisena leida endas ettevõtja vägi?

Järjest rohkem naisi liigub ettevõtluse suuna peale ehk alustavad oma äriga. Igal naisel on selleks omad põhjused ja eesmärgid, miks nad soovivad ettevõtluse maastikul kanda kinnitada. Oma karjääri coachi töös olen näinud palju erinevaid põhjusi, kuid üks on naistel sarnane- enamik naisi suhtuvad ettevõtlusesse hoopis teistmoodi, kui seda teevad mehed.

Naiste põhjused ettevõtjaks hakkamisel on näiteks laste kõrvalt millegi põnevaga tegelemine, aga mis tooks ka raha sisse; oma oskuste pakkumine tööturul vabakutselisena; soov luua paremat töö ja pereelu tasakaalu ja sellest lähtuvalt ettevõtja rolli valimine; loovisikute soov oma loomingut jagada läbi oma ettevõtte jms.

Enamike naistega, keda olen ettevõtluse suunal nõustanud on alati tähtsal kohal iseenda (sügavam) eneseteostus ning tasakaal töö ja pereelu vahel. Mehed seevastu on rohkem orienteeritud tulemustele äris, koostöö suhetele välismaailmaga ja sooviga teenida raha.

Maskuliinses ühiskonnas naisettevõtjaks

Meie ühiskond on siiski praegu veel maskuliinne ehk orienteeritud tulemustele, kasumile, eesmärkidele ja väga sihipärasele liikumisele. Seda on ka väga paljud palgatöökohad. On naisi, kellele selline äri tegemise viis sobib, kuid naine oma loomuselt on hoopis teistsugune ja ma usun, et naised peavadki tegema äri teistmoodi, kui seda teevad mehed.

Kuidas seda aga teha meie ühiskonnas?

On rida omadusi, mida naised endas kannavad loomuomaselt ning mis võiksid naist toetada ka ettevõtluses. Need on inuitiivsus, sügavus, väga hea (aja)planeerimine ja fookuse seadmine, pehmus ja jõulisus ühel ajal, empaatia, voolamine, tsüklilisus, mängulisus, oskus lihtsalt olla ja nautida.

Mina olen ettevõtja olnud 15+ aastat kolme ettevõttega. Olen läbi kogenud ka erinevaid ettevõtluse viise- FIE, MTÜ, OÜ. Mulle ei ole kunagi meeldinud jäigad eesmärgid ja iga hinna eest sihikindel nende saavutmine. Olen lähenenud oma ettevõtete juhtimisele pigem inuitiivselt ning otsustanud hetkeolukorrast, mis on järgmine vajalik samm. Aastatega olen aga õppinud ekstra kasutama naiseliku potentsiaali ettevõtluses.

Naistel on võimekus tajuda õiget suunda oma ettevõttele. Inuitiivsust ehk kõhutunnet ei saa alati loogiliselt lahti seletada, kuid see võib olla kiirem viis edasi liikumiseks ning ka rahulolu tunde saavutmiseks. Naised on ka tihti paremad probleemi lahendajad ning tajuvad oma koostööparnereid ja kleinte rohkem sügavuti. Sellest lähtuvalt saab luua tooteid, teenuseid ja koostööpakkumisi selliselt, et nad loovad tõelist väärtust ka vastaspoolele.

Kuna naiste suur roll on tihti ka kodus ja emaroll on üks suurimaid naiste eludes, mis mõjutab, siis ajaplaneerimine ja fookuse seadmine on naistel sisse kodeeritud. Naised võivad korraga hakkama saada väga paljude asjadega, samal ajal oskavad nad fookust seada õigesse kohta. Väga paljud naised saavad inspiratsiooni sellest, et teostada ennast pere kõrvalt, samal ajal nii, et kõik osapooled on õnnelikud (naine ise, pere ja eneseteostus/töö).

Naine on loomuomaselt loodud ka nautima ja puhkama. Kui naine läheb vastuollu selle osaga endast, siis ta põletab ennast maskuliinses ühiskonnas läbi. Puhkamise aspekt on looduse poolt naisesse kodeeritud juba igakuiselt, kui menstruatsiooni tüskli lõpus/alguses vajab naine eraldumist ja omaette olemist. Ühiskond meile seda justkui ei võimalda, kuid naine oma ettevõtluses saab endale seda lubada. See on see aeg, kus naine reflekteerib ja laeb ennast, et uue tüskliga minna tegudele, mis päriselt tulemusi toovad. Sellel ajal on naises olemas erakordselt sügav teadlikkus ja taipamised, mida kiirustavas ühiskonnas kinni ei püüa, kui ei anna endale võimalust eemalduda ja lihtsalt “olla”.

Naine ettevõtluses on intuitiivsem, voolavam ja sügavam. Paljud naised soovivad tegeleda ettevõtlusega just eneseteostuse vaatest. Minu paljud kliendid on teinud kannapöörde oma tööelus ning liikunud coachideks, kogemusnõustajateks, juhtideks, loovtöö tegijateks (disainerid, kujundajad), lastega seotud ja sotsiaalse suunitlusega valdkondadesse. On ka naisi, kes naudivad ettevõtlust ettevõtluse pärast, sest oma ettevõte juhtimine on justkui elustiil ning avab iseenda tundmise teel täiesti uued uksed.

Naise ettevõtja vägi on peidus tema esiemades

Kuidas on sinu ema ja vanaemad suhtunud töö tegemisse? Kas nad on armastanud oma tööd või teinud rasked tööd, sest muud valikut polnud? Kuidas nad on suhtunud oma naiselikusesse?

Need on olulised küsimused, mida võiks iga naine enda käest küsida, kui ta soovib ettevõtjana kasutada just oma naiselike loomuomaseid osasid. Kui sul on vedanud, siis su ema või vanaemad on armastanud oma tööd- siis on see sinu jaoks ressurss ka ettevõtjana. Vastasel juhul on oluline vastu võtta teadmine, et sinu naisliini pidi ei ole naised saanud teha tööna seda meelepärast, millest unistati, aga kindlasti on sinu naisliinil olemas lood ja kogemused, kus kasutati oma naiselikkust. Need on samuti olulised lood, läbi mille hakata ühendust võtma oma naiselikkusega.

Minu suguvõsa naised on armastanud oma tööd, mida nad on teinud. Mu emal on olnud võimalus isegi olla ettevõtja, kuid ta pole seda kunagi olnud, sest palgatöö on tundunud “turvalisem”. See turvalisuse uskumus on olnud üks minu takistuskividest, millega olen pidanud enda elustiiliärides tegelema.

Meie ajaloos ei olegi väga palju naisettevõtjaid ning naised on pigem teinud rasked tööd. Alles nüüd on ühiskonnas see aeg, kus naistel on võrdväärne võimalus ettevõtlusmaastikul nagu meestelgi (vähemalt Eestis/Euroopas). Samas ma tungivalt usun, et naised ei pea tegema äri samamoodi nagu mehed. Naiste puhul mulle meeldib nimetada seda elustiiliäriks, sest see hõlmab midagi väga palju suuremat, kui oma ettevõte juhtimist/omamist. See on iseenda vastuvõtmine isiksuse ja naise tasandil, erinevate rollide sümbioos naise igapäevaelus, eneseteostus, mis tuleb sügavalt südamest ning soov jätta oma jälg maailmas- teha midagi tähenduslikku.

Mida rohkem sa õpid tundma oma naiselikku poolt ja õpid nägema, et sa tegutsed emotsionaalselt ja füüsiliselt teistmoodi, kui seda teevad mehed, siis saad sa hakata kasutama oma naiselikkust tugevuse ja väena.

Vaata lähemalt tulevast Mastermind gruppi “Holistiline ettevõtlus Naistele”, mis aitab naistel luua oma elustiiliäri maskuliinses ühiskonnas, aga naiselikust väest: https://www.sammedasi.ee/mastermind-holistiline-ettevotlus-naistele/

Artikli autor: Natalja Prümmel, arengu- ja karjääri coach/süsteemne terapeut