Tuleviku mitmesuunaline karjäär- mis see on?

Veel mõned kümned aastad tagasi oli noortel tähtis valida üks õpingute suund, kus valdkonnas nad lootsid ka oma ülejäänud elu töötada- teha karjääri, saada juurde vastutust, aga jääda ühele valdkonnale truuks. Mis põhimõtteliselt ei ole halb variant, kui nooruses valitud valdkond tõesti meeldis ja pakkus ka enesearengut.

Sealsest ajast samm edasi tekkis selline mõiste nagu „elukestev õppimine“. Tööealistel inimestel tekkis võimalus ennast lisaks koolitada, kas samas valdkonnas või proovides mõnda muud huvipakkuvat valdkonda. Ülikoolides ka päevaõppesse tekkisid mitte ainult keskkooli lõpetanud noored, vaid inimesed, kes tulid ennast lisaks täiendama või ümber õppima. Tekkis võimalus ümberõppeks, kui inimene avastas üks hetk, et valitud valdkond ei ole päris sobilik nagu esialgsetes unistustes tundus.

Selle valguses räägitakse juba mõnda aega, et tänapäeva ühiskonnas ei pea inimene jääma ühe valdkonna juurde, mis nooruses sai valitud. See, et inimene teeb oma elu jooksul 3-5 erineva valdkonnaga seotud karjääri on tänapäeva reaalsus. Näiteks minul on käsil hetkel teine karjäär personali ja nõustamise valdkonnas ja kolmas karjäär on unistustes juba olemas.

Missugune näeb välja tuleviku karjäär nt kahekümne-kolmekümne aasta pärast?

Järjest enam räägitakse mitmesuunalisest karjäärist. Kuna meil kasvab peale Y-generatsioon, siis nemad on püsimatumad ja tahavad rohkem liikumis- ja otsustusvabadus kõikides oma tegemistes, ka tööülesannete täitmises. Lisaks inimesed on muutunud järjest rohkem teadlikumaks, et ka tööl on tähtis tegeleda millegagi, mis silmad särama paneb ja on isiklike väärtustega kooskõlas. Samuti on järjest tähtsamaks muutunud paindlik töö ja eraelu korraldamine, olenemata, kas töötajal on juba perekond või ta soovib oma aega panustada hobidele ja/või sõpradele.

Mitmesuunaline karjäär tähendab seda, et tulevikus tegeleb inimene paralleelselt mitme tegevusvaldkonnaga, kust tuleb ka tema sissetulek ja mida ta saab enda jaoks paindlikult korraldada. Näiteks võib inimene saada oma põhipalga osakoormusega ühes ettevõttes, pakkuda teenust vabakutselisena ja tegeleda süvitsi oma hobiga, mis toob samuti mingi osa rahast sisse.

Ka töösuhted muutuvad- järjest rohkem kasvab vabakutseliste arv, kes pakuvad oma teenust erinevatele ettevõtetele. See tähendabki, et töötaja ei pea olema enam seotud ühe ettevõttega 8h ööpäevas, vaid saab tegutseda mitmes suunas ja sellise paindlikkusega, mis võimaldab ka ülejäänud elu väljaspool tööd nautida.

Mis see kõik tähendab?

Need, kes pole veel jõudnud hakata unistama- hakake seda tegema nüüd! Ühiskonnad liiguvad järjest enam selles suunas, et inimene peab olema õnnelik ka töö juures. Töö sisu peab olema vastavuses inimese väärtushinnangutega ja meeldima. Töö ei ole enam pelgalt moodus raha teenimiseks, et elada elu väljaspool tööaega. Töö saab olema üks hästi kombineeritud elu osa, mida inimesed naudivad ja mis pakub eneseteostust kõrgemal tasandil.

0 replies

Jäta oma kommentaar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Jäta oma kommentaar

Your email address will not be published. Required fields are marked *