Ettevõttesisene karjäärinõustamine

Oman ettevõttesisest karjäärinõustamise kogemust ettevõttes Eesti Energia, 3 aastat.

Ettevõttesisene karjäärinõustamine toetab juhtkonna ja personalijuhi tööd toomaks välja töötajate täit potentsiaali nii, et töötaja leiab ja kasutab oma loomupäraseid tugevusi ning loob enda isiklikud motivaatorid, mis panevad ta silma töö juures särama.

Mida karjäärinõustaja ettevõttes teeb?

Kaardistab karjäärialast hetkeolukorda ettevõttes–>valib koostöös juhi või personalijuhiga töötajad, kes vajavad/soovivad karjäärinõustamist–>viib läbi individuaalnõustamised töötajatega (2-3 nõustamist)–>teeb kokkuvõtet nii protsessi lõpus kui üks kuu pärast protsessi lõppu

Ettevõttesisese karjäärinõustamisega saab:

  • kaardistada töötaja(te) tugevaid külgi, mida võib olla praegu ei kasutata
  • avada töötaja(te) kogu potentsiaali, et tööl veedetud aeg oleks kasutatud maksimaalselt, samas nii, et töötaja energiatase jääb kõrgeks
  • hoida (võtme)töötajaid, kes muidu lahkuksid leides neile uued arengusuunad
  • viia kokku olemasolevad tugevused ettevõte eesmärkidega, tõsta kasumit
  • olla vastutustundlik ettevõte, kes hoolib oma töötajatest

Konkreetse koostöö soovi osas võta ühendust natalja@sammedasi.ee