Ettevõttesisene karjäärinõustamine

Ettevõttesisene karjäärinõustamine toetab juhtkonna ja personalijuhi tööd toomaks välja töötajates täit potentsiaali nii, et töötaja on motiveeritud, kasutab oma loomupäraseid tugevusi ning aitab kaasa ettevõtte kasumi kasvule.

Mida karjäärinõustaja ettevõttes teeb?

Kaardistab karjäärialast hetkeolukorda ettevõttes–>valib koostöös juhi või personalijuhiga töötajad, kes vajavad/soovivad karjäärinõustamist–>viib läbi individuaalnõustamised töötajatega (2-3 nõustamist)–>teeb kokkuvõtet nii protsessi lõpus kui üks kuu pärast protsessi lõppu

Ettevõttesisese karjäärinõustamisega saab:

  • kaardistada töötaja(te) tugevad küljed, mida võib olla praegu ei kasutata
  • avada töötaja(te) kogu potentsiaali, et tööl veedetud aeg oleks kasutatud maksimaalselt, samas nii, et töötaja energiatase jääb kõrgeks
  • hoida (võtme)töötajaid, kes muidu lahkuksid leides neile uued arengusuunad
  • viia kokku olemasolevad tugevused ettevõte eesmärkidega, tõsta kasumit
  • olla vastutustundlik ettevõte, kes hoolib oma töötajatest

Konkreetse pakkumise osas võta ühendust natalja@sammedasi.ee

Leiame sobiva toimiva lahenduse!